വാചകത്തിലേക്ക്

വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച്

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് (ഇനിമുതൽ "ഈ സൈറ്റ്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു) ഉപയോക്താക്കൾ ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആക്സസ് ചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരസ്യം ചെയ്യൽ, ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗ നില മനസിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കുക്കികളും ടാഗുകളും പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. . "സമ്മതിക്കുക" ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മുകളിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുമായും കരാറുകാരുമായും നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്ഒട്ട വാർഡ് കൾച്ചറൽ പ്രൊമോഷൻ അസോസിയേഷൻ സ്വകാര്യതാ നയംറഫർ ചെയ്യുക.

ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു

അറിയിപ്പ്

അപ്‌ഡേറ്റ് തീയതി വിവര ഉള്ളടക്കം
അസോസിയേഷൻകുമാഗായ് സുനെക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ

[പ്രധാനപ്പെട്ടത്] കുമാഗൈ സുനെക്കോ മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം അടച്ചുപൂട്ടൽ

സൗകര്യത്തിന്റെ കാലപ്പഴക്കത്താലും പരിശോധനയ്ക്കും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി കുമാഗൈ സുനെക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ 10 ഒക്ടോബർ 15 (വെള്ളി) മുതൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു.എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ധാരണയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

അടച്ച കാലയളവ്

3 ഒക്ടോബർ 2021 (വെള്ളി) മുതൽ 10 സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ (തിങ്കൾ)

ലിസ്റ്റിലേക്ക് മടങ്ങുക