വാചകത്തിലേക്ക്

വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച്

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് (ഇനിമുതൽ "ഈ സൈറ്റ്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു) ഉപയോക്താക്കൾ ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആക്സസ് ചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരസ്യം ചെയ്യൽ, ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗ നില മനസിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കുക്കികളും ടാഗുകളും പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. . "സമ്മതിക്കുക" ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മുകളിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുമായും കരാറുകാരുമായും നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്ഒട്ട വാർഡ് കൾച്ചറൽ പ്രൊമോഷൻ അസോസിയേഷൻ സ്വകാര്യതാ നയംറഫർ ചെയ്യുക.

ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു

അറിയിപ്പ്

അപ്‌ഡേറ്റ് തീയതി വിവര ഉള്ളടക്കം
മറ്റുള്ളവ
അസോസിയേഷൻകുമാഗായ് സുനെക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ

കുമാഗായ് സുനെക്കോ മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ "മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ കുറിപ്പ്" (നമ്പർ 5) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

മെമ്മോറിയൽ ഹാളിന്റെ മൂന്നാം വർഷത്തെ റീവയുടെ എക്സിബിഷൻ ഷെഡ്യൂളും ചുമതലയുള്ള ക്യൂറേറ്ററുടെ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന "മെമ്മോറിയൽ ഹാൾ നോട്ടിന്റെ" അഞ്ചാമത്തെ ലക്കം ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.ഈ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട് മുപ്പതാം വാർഷിക എക്സിബിഷന്റെ ഹോൾഡിംഗും അതേ അദ്ധ്യാപകന്റെ കീഴിൽ പഠിച്ച വനിതാ കാലിഗ്രാഫർ യാസുക്കോ ഫുജിയോകയുമായുള്ള ആശയവിനിമയവും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.ദയവായി ഒന്ന് നോക്കുക.

 

 

ലിസ്റ്റിലേക്ക് മടങ്ങുക