വാചകത്തിലേക്ക്

വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച്

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് (ഇനിമുതൽ "ഈ സൈറ്റ്" എന്ന് വിളിക്കുന്നു) ഉപയോക്താക്കൾ ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആക്സസ് ചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരസ്യം ചെയ്യൽ, ഈ സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗ നില മനസിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കുക്കികളും ടാഗുകളും പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. . "സമ്മതിക്കുക" ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, മുകളിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളുമായും കരാറുകാരുമായും നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്ഒട്ട വാർഡ് കൾച്ചറൽ പ്രൊമോഷൻ അസോസിയേഷൻ സ്വകാര്യതാ നയംറഫർ ചെയ്യുക.

ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു

പ്രകടന വിവരം

പ്രകടന കലണ്ടർ

 • 2021
 • 9
 • സെപ്റ്റംബർ
സൂര്യൻ തിങ്കൾ TUE ബുധൻ THU FRI SAT
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 • പട്ടിക
 • വേദി
 • തരം

 • പട്ടിക
 • വേദി
 • തരം

നിങ്ങൾക്ക് തിരശ്ചീനമായി സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം

 • 2021
 • 9
 • സെപ്റ്റംബർ
സൂര്യൻ തിങ്കൾ TUE ബുധൻ THU FRI SAT
      1 2 3 4
5 6

ഡീജിയോൺ കൾച്ചർ ഫോറസ്റ്റ്ഉട്ടൈമ ഷോ ഭാഗം 2 വാല്യം 21

7 8 9 10 11

അസോസിയേഷൻ സ്പോൺസർ ചെയ്ത പ്രകടനം

ഒട്ട വാർഡ് ഹാൾ ആപ്ലിക്കോകോബയുമൊത്തുള്ള ജിൻ ഒക്കി ഫ്ലമെൻകോ ഗിത്താർ കച്ചേരി

12 13 14 15

ഓട്ട ബങ്കനോമോറി മാനേജ്‌മെന്റ് കൗൺസിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രകടനം

ഡീജിയോൺ കൾച്ചർ ഫോറസ്റ്റ്[റദ്ദാക്കുക]വനത്തിലെ വാക്കുകൾ ആസ്വദിക്കുക

16

ഡീജിയോൺ കൾച്ചർ ഫോറസ്റ്റ്ബ്ലൂ സ്കൈ ടോക്കിയോ ഫ്രീ ഡാൻസ്

17

അസോസിയേഷൻ സ്പോൺസർ ചെയ്ത പ്രകടനം

ഡാജിയോൺ സിറ്റിസൺസ് പ്ലാസജന്മദിനാശംസകൾ CONCERT 2 ദിവസം!

18

അസോസിയേഷൻ സ്പോൺസർ ചെയ്ത പ്രകടനം

ഡാജിയോൺ സിറ്റിസൺസ് പ്ലാസ[ആസൂത്രിത നമ്പറിന്റെ അവസാനം]ജന്മദിനാശംസകൾ CONCERT 2 ദിവസം!

19

ഡീജിയോൺ കൾച്ചർ ഫോറസ്റ്റ്ഒൻപതാമത് ഗ്രാൻബെർഗ് സ്ട്രിംഗ് ഓർക്കസ്ട്ര കച്ചേരി-വിയന്നയിൽ സജീവ പങ്കുവഹിച്ച സംഗീതജ്ഞർ-

20 21 22

ഓട്ട ബങ്കനോമോറി മാനേജ്‌മെന്റ് കൗൺസിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രകടനം

ഡീജിയോൺ കൾച്ചർ ഫോറസ്റ്റ്[റദ്ദാക്കുക]ഫോറസ്റ്റ് എക്കോ

23 24

അസോസിയേഷൻ സ്പോൺസർ ചെയ്ത പ്രകടനം

ഡാജിയോൺ സിറ്റിസൺസ് പ്ലാസ[ആസൂത്രിത നമ്പറിന്റെ അവസാനം]ഹികോയിച്ചി, ബൈജിയു, മറുകോ അതിഥി: ബൻസൗ തച്ചിബനയ

25
26

ഒട്ട വാർഡ് ഹാൾ ആപ്ലിക്കോസെറ്റഗായ ഫിൽഹാർമോണിക് ഓർക്കസ്ട്ര 57-ാമത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കച്ചേരി

27 28 29 30

ഡീജിയോൺ കൾച്ചർ ഫോറസ്റ്റ്ബ്ലൂ സ്കൈ ടോക്കിയോ ഫ്രീ ഡാൻസ്